Om Collien.

Hundes adfærd- og håndtering.

Hundenes adfærd er blevet iagttaget og studeret igennem mange år. Der er foretaget studier af fødende dingoer og deres omsorg for deres hvalpe.  Her gennemgår vi nogle grundlæggende begreber og aspekter i hundenes adfærd og håndtering. Hundens instinkter bestemmer på mange områder hundens adfærd. Nogle er tillærte og andre medfødte. Dertil kopier hunden instinkter fra sin flok. Beskrivelserne har nogen fokus på hyrdehunde racerne, men også generelle betragtninger som relater sig til hunde i almindelighed. 

Hundes tærskelværdier er en hunds evne eller dens præferencer til bestemte handlinger. Såvel som mennesker er gode til noget og mindre gode til andre ting. Hundens adfærd er det hunden gør og hundens handlinger. Dem har vi mennesker et ønske om at kunne påvirke i hvad vi i daglig tale betegner som opdragelse, således vi påvirker hundens adfærd i en ønsket retning. Hundens funktionskredse har en forbindelse til hundens tærskelværdier og afspejles ligeledes igennem dens adfærd, som bl.a. kan være samordnede handlinger. 

Hundes motivation styres grundlæggende igennem et behov. Motivation er lysten til at udføre en bestemt handling igennem positiv forstærkning eller lysten til ikke at udføre en handling. Det kan også angives som den positive motivation og negative motivation. 

Vi forbinder normalt stress med noget negativt og skadeligt, som bør undgås. Stress er rent faktisk en anatomisk funktion som sætter os istand til at være særlig opmærksom i truende og farlige situationer. Kroppen sættes i alarmberedskab og fremkalder en særlig høj opmærksomhed. Kroppen er faktisk bygget til denne særlige funktion, som ikke er skadelig, sålænge det ikke er en vedvarende stress. Denne situation kaldes positiv stress. Positiv stress er særdeles anvendt inden for sport, hvor det netop handler om at øge ydelsen i kortere eller længere tid.

For at optimer samarbejdet med sin hund kan man med fordel sætte sig lidt ind i hundes sanser for at få en bedre forståelse og dermed udnytte hundes bedste præferencer til glæde for ejer og hund.

I virkelighedens verden er kommunikation noget af det sværeste der findes. Selv mennesker med samme sprog kan have meget svært ved at kommuniker korrekt uden misforståelser. Det er ikke nemmere med en hund, som har nogle andre præferencer end mennesket. Tålmodighed er påkrævet og tro ikke en hund kender noget som helst til sprog. En hund genkender lyde. For at kunne fungere i flok er nogen kommunikation nødvendigt. Hunde har sit eget signalsprog så flokken kan fungere effektivt.

På baggrund af psykologiske begreber, forståelse og kendskabet til sin hund, kan man begynde med noget indlæring

Se også afsnittet om lømmelalderen.