Genetik.

Collie farver og genetiske forhold.

Vi vil i det følgende forsøge at tydeliggør de genetiske forhold vedrørende farverne af collie hunde. Der tages dog kun udgangspunkt i hovedfarverne og ikke nogen detaljeret genetisk redegørelse af aftegningerne. Indledningsvis beskrives nogle overordnede genetisk teorier for at få en bedre forståelse.

Arveanlæggets dominansforhold opdeles i dominat og recessiv alleller (en bestemt udgave af en DNA sekvens på et bestemt sted af et kromosom). Det dominante (afledt af dominer 'herske') allel udtrykker en kraftig gennemslagskraft og recessive kommer ikke til udtryk overfor det dominante ved at have en ringere gennemslagskraft. Recessiv allel forsvinder ikke, men er bare undertrykt af en dominant, som udtrykker det fænotypiske udtryk. Ufuldstændig dominans udtrykker delvis dominerende uden at være fuldstændig dominant nærmere forklaret under merle.

En allel fra hver af forældrene udgør arven og bestemmer hundens genotype (afledt af græsk 'genos' som betyder slægt og dermed anlægspræg). Genotypen er upåvirkelig af miljø, men alene bestemt af arven og uforanderlig gennem hele livet, bortset fra sjælne ændringer forårsaget af mutationer.

Hvis hunden nedarver to ens alleller betegnes hundens arv som værende homozygotisk og ved forskellig alleller som Heterozygotisk. 

Generelt betegnes dominant med store bogstaver og recessiver med små bogstaver.

Zobel er et dominant arveanlæg som vi her betegner med et AY.

Tricolour er et recessivt arveanlæg som vi her betegner med et At

White er et recessivt gen som nedarves selvstændigt af Zobel, Tricolour eller Merle. Denne er ikke inkluderet i FCI standarden, men anerkendt i AKC standarden som white collie. Afsnittet beskæftiger sig ikke yderligere med dette gen. Det skal dog bemærkes at dette gen intet har med dobbelt Merle hunde at gøre, som beskrevet herunder.


Merle er et ufuldstændig dominant og et mønster anlæg, som lysner (blegner) base farven, som vi betegner med hhv. M = Merle og m = ikke merle i kode betegnelsen. Merle anlægget ændre pigmenteringen, som også kan omfatte pigmentering i øjnene. Merle anlægget kan forårsage tilfældige ændringer fra meget store sorte aftegninger til overvejende blå med kun små sorte pletter, ved parring med tricolour. Uheldigvis synes anlægget også at kunne være forbundet med døvhed og / eller blindhed når der er tale om  dobbelt merle genotyper, som også kan medføre lever og nyre problemer. Der findes dog eksempler hvor denne cocktail har levet et helt normalt liv. 

Eksempler på en betegnelse som AYAtmm oversættes med den ene forældre har givet en dominant zobel allel (AY) og den anden en recessiv tricolour (At) og begge forældre er ikke merle skrevet som mm, som samlet oversættes til at være en Heterozygot zobel collie. En Blue Merle betegnes som AtAtMm som begge forældre giver hver At (tricolour) og den ene forælder et ufuldstændigt merle dominant.

I FCI standarden tillader kun 3 farve varianter, hvorfor vi i hovedtræk kun holder koncentrationen på disse farver og kun overfladisk berører det man kunne kalde fejl farve varianter. Generelt bør avlskombinationer som indeholder risiko for fejl farver ikke forekomme med mindre der er noget helt særligt der taler for det. Normalt vil det ikke være tilfældet, at der er nogen begrundelse for sådanne kombinationer i avlen. Tekster med grønt er kombinationer som er normal parringer og de røde er risikofyldte parringer. Varianten AtAtMM dobbelt merle må anses for særdeles risikofyldt ved at have en kedelig sygdomsmæssig sideeffekt.

Zobel.


Der er tale om dominant arveanlæg. Zobel hunde kan forekomme i 2 varianter betegnet (AYAYmm) (homozygot) ren zobel og (AYAtmm) (heterozygot) shaded zobel. Heterozygot varianten er begrundet i at den har tricolour arveanlæg nedarvet, men undertrykt af det dominante zobel allel.


 1. Homozygotisk variant (AYAYmm) som er noget lyse zobel hunde.
 Parringer: 
   - med Homozygot zobel (AYAYmm) avler rene Homozygot zobel (AYAYmm)
   - med Heterozygot zobel (AYAtmm) aver 50% Homozygot zobel (AYAYmm) og 50% Heterozygot zobel (AYAtmm)
   - med Tricolour avler 100% Heterozygot zobel (AYAtmm)
   - med Blue Merle avler 50% (AtAtMm) Heterozygot zobel (AYAtmm), 50% Zobel Merle (ikke tilladt farve) (AYAtMm)

 2. Heterozygotisk variant (AYAtmm) som ofte kaldes shaded zobel har en mørkere farve, ofte kraftigere aftegninger end Homozygot zobel.
 Parringer:
   - med Homozygot zobel (AYAYmm) avler 50% Homozygot zobel (AYAYmm) og 50% Heterozygot zobel (AYAtmm)
   - med Heterozygot zobel (AYAtmm) avler 50% homozygot zobel (AYAYmm), 25% Heterozygot zobel (AYAtmm) og 25% Tricolour (AtAtmm)
 - med Tricolour (AtAtmm) avler 50% Tricolour (AtAtmm), 50% Heterozygot zobel (AYAtmm)
   - med Blue Merle (AtAtMm) avler 25% Tricolour (AtAtmm), 25% Heterozygot zobel (AYAtmm), 25% Zobel Merle (AYAtMm) (ikke tilladt farve) og 25% Blue Merle (AtAtMm)

Kort fortalt skal man undgå at avle med Blue Merle sammen med Zobel hunde uanset om det er homozygot eller heterozygot hunde. Alle andre farver giver ikke anledning til fejl. Det skal siges at der ikke er anledning til nogle sundhedsmæssige bemærkninger uanset kombination, men udelukkende af hensyn til overholdelse af race standarden.

Tricolour.
 

Der er tale om recessivt arveanlæg, hvilket kræver at begge alleller er af samme type og Homozygotisk som betegnelsen (AtAtmm).
 Parringer:
  - med Tricolour (AtAtmm) avler 100% Tricolour (AtAtmm)
  - med Heterozygot zobel (AYAtmm) avler 50% Tricolour (AtAtmm), 50% Heterozygot zobel (AYAtmm)
  - med Homozygot zobel (AYAYmm) avler 100% Heterozygot zobel (AYAtmm)
  - med Blue Merle (AtAYMm) avler 50% Tricolour (AtAtmm) og 50% Blue Merle (AtAYMm)

Kort sagt kan Tricolour parres med alle andre farve varianter. 

Blue Merle.

Blue Merle er genetisk pigmentering af en Tricolour genotypen ved at AtAtmm bliver til AtAtMm. 
 Parringer:
  - med Homozygot zobel (AYAYmm) avler 50% Heterozygot zobel (AYAtmm), 50% Zobel Merle (AYAtMm) (ikke tilladt farve)
  - med Heterozygot zobel (AYAtmm) avler 25% Heterozygot zobel (AYAtmm), 25% Zobel Merle (AYAtMm) (ikke tilladt farve), 25% Tricolour (AyAtmm) og 25% Blue Merle (AtAtMm)
  - med Tricolour (AYAtmm) avler 50% Tricolour og 50% Blue Merle (AtAtMm)
  - med Blue Merle (AtAtMm) avler 25% White Merle (AtAtMM) (ikke tilladt farve og med øget risiko), 25% Tricolour (AYAtmm) og 50% Blue Merle (AtAtMm)

Kort sagt bør man kun parre med Tricolour, da alle andre kombinationer giver anledning til fejl farver og med Blue Merle endda øget risiko for sundhedsmæssige skader.

Øvrige kombinationssammensætninger findes irrelevant at omtale, da de under alle omstændigheder er langt fra mulige kombinationer iht. regler i collie standarden og uden muligheder for stambogsføring.

I vores avlsprogram indgår der kun Homozygot og Heterozygot zobel hunde. Vi har ingen planer om andre farver kombinationer, men en Tricolour vil dog være muligt indimellem.