Adfærd- og håndtering.

Forstærkning og straf.

Forstærkning og straf kan opdeles i 4 grupper som skemaet her viser:

Positiv forstærkning

Noget der forøger hyppigheden af en bestemt adfærd, når vi giver det. Det kan være i form af beløning med godbidder, positiv kontakt eller noget hunden finder behageligt. Effekten er at fremkalde motivation til at udføre en bestemt handling.

 

Positiv straf

Noget der reducer hyppigheden af en bestem adfærd, som kan være pres, slag eller andet ubehageligt. Effekten resulter som udgangspunk i angst og stress som bl.a. nedsætter hundens indlæringsevne ved bl.a. at forstærke depressioner.

Negativ forstærkning

Noget der forøger hyppigheden af en bestemt adfærd, når vi fjerner det. Som kan være pres, slag eller andet ubehageligt vi fjerner. 

Negativ straf

Noget der reducer hyppigheden af en bestem adfærd, når vi fjerner det. Det kan være godbidder, kontakt eller noget andet hunden finder behageligt der forsvinder. Effekten motiver til ikke at udføre en bestemt adfærd. F.eks. ignorer man hunden når den hopper op af en og motiver til ikke at udføre denne adfærd.

De røde felter bør undgås, da de samtidig vil påvirke stress, frygt og angst, som dermed forringer hundens indlæringsevne og påvirkningerne kan have langvarig ødelæggende effekt, da der er tale om negative motivation. I værste fald kan det medføre uoprettelige skader på hunden. Det er svært at forestille sig en glad velopdraget hund med brug af disse metoder. Man kan nok opnå at få hunden til at adlyde af frygten for staf, i depression og dermed langtfra være en velfungerende hund. Hos Collie hunde er sådanne metoder særdeles skadelige, som ikke tåler negative motivation og må stærkt frarådes.

De grønne felter medvirker til øget positiv motivation og gennemført med opnåelse af en tilfreds glad og velfungerende hund uden skadelige påvirkninger. Grundlaget er netop hundens motivation og vilje. Indlæringevnen vil således være langt højere, idet det er lysten som er drivkraften. Her adskiller hunde sig ikke væsentligt fra mennesker.