Adfærd- og håndtering.

Funktioner.

som påvirkes mest i omgangen med hunden er flokfunktioner, jagtfunktioner, undersøgelsesfunktioner og forsvarsfunktioner. Man ser en forskelligartet adfærd i forbindelse med udførelse af en bestemt funktion og omvendt udførelse af forskellige funktioner udvises en bestemt adfærd som instinktivt i nogen grad har relation til hundens tærskelværdier.

  • Flokfunktion tilfredsstiller sociale handlinger ved kontakt og samarbejde. Kendetegnes igennem leg, glæden ved samvær og trygheden i fællesskabet. 
  • Jagtfunktion ses i samordnede handlinger der leder til søgen og fangst eller hundens søgefunktion med resulterende fangst.
  • Undersøgelsesfunktion udføres for at holde styr på sine omgivelser og tilfredsstiller behovet for kendskabet til sine omgivelser.
  • Forsvarsfunktion regulerer forsvar mod sine omgivelser.

Collie hunde og andre hyrdehunde racer er racetypisk stærke i flokfunktionerne, med store sociale behov og udviser foretrufne samarbejdsevner. Dertil finder man collien dygtig til at samordne handlinger. I andre funktionskredse udviser hyrdehunde ikke udsædvanlige præferencer, som ikke findes i en række andre racer.