Adfærd- og håndtering.

Behov.

som at trænge til, fornødenhed eller have nødvendig brug for, tilfredsstilles gennem motivation og handling. 

Hundens behov kan beskrives som:

  • Fysisk behov som mad, drikke og søvn.
  • Sikkerhedsbehov som rangorden, tryghed, stabilitet og beskyttelse mod ubehag som f.eks. angst og frygt. 
  • Sociale behov som samvær, accepteret, fællesskab og kærlighed. 
  • Præstationsbehov som anerkendelse, afprøve grænser og tilegne sig selvsikkerhed. 
  • Selvrealiseringsbehov som udfordringer, en tilfreds hund, viljen til at lære og bruge sine evner. 

Fysisk-, sikkerheds- og sociale behov kan betegnes som mangelbehov, som opstår når organismen mangler noget og er normalt de stærkeste. Disse mangler virker som drivkraft indtil behovet er dækket også kaldet homøostatiske, fordi de opstår når homøostase/ligevægt er forstyrret og forsvinder når homøostasen er genoprettet. Hunden er sulten eller hunden er mæt. Således er indlæringen nemmere hos en sulten hund med øget behov, end en mæt hund med mindsket behov og hvor drivkraften næsten forsvinder. Mangelbehovene kan mættes, og på den måde står de i modsætning til de to nederste behovsplaner, som ikke kan mættes. Præstations- og selvrealiseringsbehovet er fyldt af vækstbehov og indtræder først når de øverste (fysisk-, sikkerheds- og sociale) behov er dækket og dermed nedtonede. Bemærk at behovene er varierende. Alle har fysisk behov som eksistensgrundlag. Ikke alle spiser og drikker lige meget. Collie har forstærkede sikkerheds- og sociale behov ved bl.a. at have stærke instinktive flokfunktioner i forhold til de øvrige funktionskredse. Dermed også sagt at colliens lave tærskelværdier er overtrufne i forbindelse med samarbejde og tryghed ved anvendelse af positiv motivation til styrkelse af dens behov og særlig følsom overfor negativ motivation resulterende i stærk skades virkning. 

Opdelingen af behov tager udgangspunkt i Abraham Maslows behovspyramide, som ikke arbejder med enkeltstående behov, men klynger af behov i en pyramide efter styrken af behov for tilfredsstillelse. I klyngerne indgår også tilfredsstillelse igennem nysgerrighed, imitation, leg, kontakt og kommunikation mv.

Et sjovt eksempel er f.eks. vores collier går med rundt om juletræet juleaften for at få dække et behov for samvær og fællesskab, som udspringer af instinktive flokfunktioner. De kender helt sikkert ikke noget til juleaften, men optakten til dette fællesskab føler de sig motiveret af en indre trang. Når flokken vender sig og danser den anden vej er de lynhurtige til at følge med den anden vej. De er i den situation stærkt motiverede for at få dækket et behov om samvær og fællesskab. 

Med udgangspunkt i kortlæggelse af hundens tærskelværdier ved observation af adfærd og funktionskredse tilrettelægges hundens træning, så både hund og ejer får en tilfreds optimal effekt. Hvis man forsøgte at tvinge et barn til at skrive med højre hånd, som i virkeligheden evner at skrive med venstre, vill det være en meget sej og tung process som kun meget sjældent giver lykke eller tilfredshed, men snarere en forbandelse for træner og barnet.