Adfærd- og håndtering.

Motivation.

kan opdeles i "medfødt motivation" eller de instinktive motivationer og "erhvervet motivation" eller de tillærte motivationer. Motivation styres grundlæggende af et behov, som f.eks. hvalpen søger efter die-vorden for at få mad, drikke vand, spise og er instinktive. Erhvervet eller tillært motivation er udvikling, erfaring, træning og miljø. Motivation er de psykiske processer der driver, aktiverer eller motiverer handlingerne og dermed drivkraften bag handlingerne. Den drivkraft sikre målet nås. Motivationen er afledt af indre behov, organiske motiver eller af de ydre incitamenter og struktur. De ydre motivationsfaktorer der stimulerer og aktiverer hunden kan opdeles i positive og negative, som yderligere kan opdeles i primære og sekundære.

  • Positiv motivation er f.eks. føde, drikke, anerkendelse og opmærksomhed. Positiv motivation styrker velvære, glæde, selvtillid og dermed bidrager til at dække hundens behov.
  • Negativ motivation er f.eks. frygt, smerte, afstraffelse, trudsler og aggression. Negativ motivation svækker velvære, glæde og selvtidlid og øger nedtryghed, depression, nedsætter indlæringsevnen ved at forstærke naturlige forsvarsmekanismer og svækkelse af hundens behov.
  • Primær motivation omfatter alle centralt lokaliserede hypotetiske drifter, som er determineret af medfødte biologiske behov.
  • Sekundær motivation omfatter alle ydre stimuli, der virker motiverende og betinger forøgelse af den centrale drift. 

De ydre incitamenter påvirker og er afhængig af de indre motivationsdrivkrafter ud fra individuelle behov, hvor der ofte er flere motivationsdrivkrafter involveret, men oftes med en enkelt dominerende motivationsdrivkraft.