Adfærd- og håndtering.

Hundes sanser.

Collie hunde har ikke nogle særskilte evner i relation til sanser fra andre racer. Ved at forstå hundes sanser forstærker muligheder i at forstå hunden bedre og acceptere de er anderledes end mennesker. Det siges at hunde har en universal følelse, som mennesker ikke har, ved at kunne føle energi af andre væsener omkring dem. De forskellige racer kan have særlige præferencer af sanserne. En Sct. Bernards har særlige evner til at høre meget lavfrekvente lyde og dermed kunne forudse lavineskred inden det sker.

Sanserne er generelt:

  • Lugtesans
  • Synssans
  • Lugtesans
  • Høresans
  • Smagssans

Sanserne er på nogle områder bedre end mennesket og svagere på andre områder.

Lugtesansen.

Lugtesansen er en vigtig sans for hunde og er en meget væsentlig del af hundens sansebrug, som er langt mere end menneskers brug af lugtesanserne. Hunde har ca. 40 gange flere lugteceller end mennesket, hvor hunde har ca. 200 millioner lugteceller imod mennesket med ca. 5 millioner. Dermed er hundenes lugtesans langt mere udviklet end os mennesker.

Synet.

Hunde har et ret snævert synsvinkel som er normalt for rovdyr. Hunden har flere lysfølsomme celler i øjet end mennesket (også kaldet stave). Derfor er hunde istand til bedre at se de svage lys signaler og dermed i stand til at se bedre i mørke. Det kan ligeledes konkluderes at hunde har en langt bedre syn på de bevægelser der findes og skælner bedre signalernes styrke. Derimod har hunde ikke et så finmasket frekvens selektering som mennesket, hvilket betyder at hunde ikke er istand til at selektere farver på samme måde som mennesker. Det antages at hunde dog er istand til at skelne noget, som på den røde farve (lav frekvens) og blå farve (høj frekvens), men tvivlsom skelne grønne farver (mellem frekvens) på samme måde som os mennesker. Det kan ydermere fastslås at hunde kan se farver, men ikke så nuanceret som mennesker normalt kan. Selektionsevnen kan nok nærmest sammenlignes med nogle menneskers nedsatte frekvensselekteringsevne, som også kaldes farveblindhed hos mennesker. Her er det ligeledes den grønne farve som første falder ud og afhængig af sværhedsgraden af den nedsatte selektionsevne. Man skal erindre, at det er RGB farve skalaen der anvendes og ikke CMYK skalaen.

Følesansen.

Følesanserne er indlejet i huden og sender signaler til hjernen. Cellerne kan opdeles i grupper som reager på berøring, smerte, varme og kulde. Følesanserne er dermed vigtig funktion i forhold til sociale relationer.

Høresansen.

Høresansen har et langt breddere frekvens spektum end mennesket. Hunde kan dermed høre meget høj frekvente lyde, som vi mennekser ikke er istand til at høre. Generelt kan hunde bedre retningsbestemme lyde. Det antages at hunde med opretstående øre bedre kan retningsbestemme end racer med hængeøre. Hunde hører lyde, men ikke istand til at selektere sprog.

Smagssansen.

Smagssansen knytter sig til lugtesansen. Hunde har et svage smagsløg i munden og skilner ikke finmasket smagen, som mennesket. Genetisk er hunden programmeret til at spise til at opfylde kroppens behov. Hunde kan smage både surt, salt, sødt og bittert.