Adfærd- og håndtering.

Hundens signalsprog.

For at Collie hunde skal kunne fungere i flokke er der en nødvendighed for at kunne signalere og kommunikere i en form.

Begreber

 • Overlegenhed - udtrykker en selvsikkerhed i en given situation og ikke nødvendigvis udtryk for mere aggressiv end andre hunde.
  • Den selvsikre hund - udviser en sikker gang på stive ben, høj haleføring, gør sin krop så stor som mulig, hovedet er oprejst, men nedadbøjet så alle signaler vises tydeligt.
  • Den usikre hund - optræder usikkert, vigende kropsholdning, har lav haleføring, ansigtet er nærmest i plan med hals og ryg, så ansigtets signaler er mindre tydelige og hunden har tibage øre, smalle øjne og lang mundvig.
 • Dominans - udtrykker forrang i forhold til andre individer, som kan demonstreres hvis den udfordres.
  • Hage på ryg - Demonstration af dominans ved at lægge placere sin hage på modparten. 
  • Trykke ned - Efterfølgende ved også at trykke hunden ned med sine forpoter eller ved dominansbestigning, således bestiger hunden den anden af samme køn ved at kravle op bagfra og gribe fat i livet på den med poterne og udføre stødende bevægelser med bagkroppen som i et samleje ritual.
 • Underkastelse - udtrykker accept af modpartens dominans, men ikke nødvendigvis forbundet med frygtsomhed eller angst.
 • Aggresiv adfærd - omfatter truende adfærd, snappen, hæmmende bid og angreb. Opstår ofte hvis hunden føler sig truet eller forsvar af territorie, familie eller genstande. Aggression kan være en afstandsregulerende adfærd. Truende adfærd er forsøget på at undgå konfrontation.
  • Den aggresive selvsikre hund - viser kort mundvig så kun forreste tænder vises, rejste og fremadrettet ører, et stirrende blik med store øjne og står ret og fast. Denne hund vil ofte ikke angribe hvis signalerne respekteres. 
  • Den aggresive usikre hund - viser lang mundvig så det meste af tandrækken vises, mere eller mindre tilbagelagte ører, smalle øjne og vil ofte komme med korte udfald og trække sig tilbage. Denne hund er langt mere usikker og kan være meget farligere end den sikre hund.  
 • Pacificeringsadfærd - har til formål at hæmme aggressiv motivation hos modparten afledt af den infantile adfærd.
  • Rygleje og urinering - Hunden lægger sig på ryggen og tisser mens den logre lidt. Denne adfærd er afledt af hvalpenes reaktion når moderen slikke den på bugen og kønsdele efter den har diet.
  • Slikke på mundvig - Forsøger at slikke den anden hund i mundvigen eller markere at ville gøre det. Mundvige slik bruges ved hilsen som tegn på venlige hensigter.
  • Snudepuf og snude mod hals - Snudepuf ved mundvige og accept af overlegenhed og den overlegne kan puffe til den andens hals eller vende snuden imod dens hals og nikke.
  • Smaske- og suttebevægelser - Smaske eller suttebevægelser som er afledt af sin oprindelse i hvalpes dien.
  • Twistbevægelse - Kaster det ene bagben til siden som udspringer fra hvalpeadfærd hvor moderen vælter hvalpe omkuld for at slikke dem på bugen.
  • Poteslag og give pote - Poteslag eller give pote, sandsynligvis afledt af malkebevægelser hos hvalpe.
 • Dæmpende signaler - har til formål at virke beroligende på modparten og formegentlig sig selv eller formidle denne.
  • Gå i bue - Hunden nærmer sig en anden hund, ved med rolige bevægelser med rolige bevægelser og i en bue hen til den. De fredelige bevægelser understreges ved at dreje hovedet væk og vende siden til, samt snuse i jorden når den kommer tæt på.
  • Dreje hovedet bort - Hovedet drejes bort og tilbage med hurtig bevægelse. Ses bl.a. når en anden hund nærmer sig for hurtigt.
  • Se væk, blinke med øjne og slå blikket ned - Hovedet holdes roligt, mens hunden lader øjne glide fra side til side, blinker med øjnene eller slår blikket ned for at undgå direkte øjenkontakt. Kan ses i sammenhæng med at dreje hovedet bort eller den er bange for at bevæge sig.
  • Dreje kroppen væk - Vender siden til eller bagdelen mod modparten. Ses når en hund pludseligt dukker uventet op eller når ejeren virker irriteret og går direkte mod hunden eller rykker i snoren og råber op.
  • Langsomme bevægelser - Undgår hurtige bevægelser i nærheden af andre hunde. Nedsætter farten eller står stille. Hunden kan også gå langsomt for at dæmpe ejeren, når der bliver råbt. F.eks. for at få den til at komme eller til at lægge sig.
  • Fryseposition - Står, sidder eller ligger helt stille. Ofte i forbindelse med social kontakt. Hunden beholder denne position indtil modparten bevæger sig bort.
  • Snuse i jorden - Ved social kontakt bøjer hunden hovedet og viser en pludselig interesse for at snuse og vender sig væk.
  • Urinmarkering - Ved social kontakt løfter han hunde bagbenet og urinerer som ved markering af territorium. Ofte vil de andre han hunde gøre det samme og på samme plet. Aktiviteten virker beroligende. Urinmarkering ses også som overspringshandling i forbindelse med konfliktsituation.
  • Lægge sig ned - Må ikke forveksles med underkastelse. Ses f.eks. når en højt rangerende vil skabe ro i flokken eller en hund vil berolige en anden som er usikker, eller legen mellem hunde bliver voldsom og den en vil afbryde legen.
  • Sætte sig - at sætte sig kan anvendes som dæmpende signal ved social kontakt.