Adfærd- og håndtering.

Tærskelværdier

Hunde har forskellige tærskelværdier og som hovedregel er racetypiske, men også individuelle fra hund til hund. En lav tærskel udtrykker hvor nemt en hund har til at udføre en bestemt handling (adfærd). Racetypisk adfærd er forårsaget af mange års målrettet avl for at nå nogle bestemte evner. En collie er oprindeligt avlet med henblik på at få egnede hyrde egenskaber frem. En høj tærskelværdi udtrykker hunden har sværere ved at udføre en bestemt handling (adfærd) og kræver dermed mere motivationTærskelværdier er arveligt og kan ikke ændres igennem træning. Det kunne også udtrykkes som hundens evne til en bestemt adfærd. Tærskelværdien kan være forskellig i samme adfærd i forskellige funktioner. Omvendt kan samme adfærd være forskellig i samme funktion. Collie har på en række områder nogle fordelagtige lave tærskelværdier, som nærmere lokaliserer nogle racetypiske tærskelværdier i afsnittet. 

Psykolog William James opfattede ikke forskellen imellem dyr og menneskets motivation, ved at dyrs motivation er instinktive og mennesket ikke er det. Ifølge William James ligger forskellen i, at mennesket har mange flere og meget mere varierede instinkter end dyr. Det begrunder at store dele af psykologien modificeret også kan anvendes i forhold til hunde.

I nogen udstrækning kunne man f.eks. overveje anvendelse af Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) (offentliggjort af Katharine Cook Briggs og Isabel Briggs Myers i 1962) for at kortlægge hundes personlige træk. Sådanne personlige træk dannes på både instinktiv og miljømæssig baggrund. Eksempelvis vil det ikke være svært at kortlægge om en hund er ekstrovert eller introvert. En introvert hund er ikke udtryk for noget dårligt. Menneskers behov i samvær med hunde er også forskellige og ikke nødvendigvis ønsket om en ekstrovert hund.