Hvalpe.

Købe hvalp.

At købe en hvalp er en tillidssag imellem køber og opdrætter. Vores formål med opdræt, er at få fysisk og mentalt sunde racetypiske collie hunde af den rene engelske collie type, velplaceret hos gode hundeejere. Opdræt er ikke et hverv for at lave penge, men interessen for at lave gode hunde og kærligheden til vore hunde.

Før fødsel

En egentlig reservation (solgt) aftale kan først indgås efter hvalpene er født. Vi modtager gerne forudbestillinger før fødsel, men kan ikke give garantier af naturlige årsager. Hovedreglen vil være først til mølle princippet. Indgår man ikke en købsaftale umiddelbart efter hvalpene er født og efter anmodning, betragtes forudbestillingen som annulleret og hvalpen vil blive reserveret/solgt til anden side.

Efter fødsel

Efter hvalpene er født kan man indgå en reservationsaftale (solgt) aftale på en hvalp, hvor begge parter underskriver en købsaftale. Der udbetales 50% af den samlede købspris. På den måde sikres begge parter. Princippet svarer til at underskrive en slutseddel. Se i øvrigt under formalia.

Se hvalpene

Der bliver ingen adgang for at kunne se hvalpene de første 3 uger efter fødsel i overensstemmelse med dyrlægers anbefalinger. Dels er hvalpene sårbare overfor sygdomme og hvalpene tåler ingen forstyrrelser i denne periode. Der skal være ro omkring moder og hvalpene. I naturen ville moder ligge med sine hvalpe i en hule og næsten ikke forlade dem. Vi tilstræber der på hjemmesiden bliver adgang til billeder og/eller video optagelser. Efter denne periode kan der aftales tidspunkt hvor kuldet kan ses. Efter 3 uger perioden ville hvalpene begynde at komme ud af hulen og være mindre afhængige af moderen. Det er her socialiseringsperioden for alvor begynder, som en vigtig del af deres opvækst.

Valg

Udvælgelse vil først ske omkring 7 ugers alderen hvor individuelle personligheder begynder at vise sig. Udvælgelse af hvalpe vil afhænge af kuldets sammensætning og hvalpekøbere. Som udgangspunkt aftales køb af en tæve eller han, samt valget imellem zobel og tricolor ved flerfarvet kuld. Det er for os essentielt, at hvalpene bliver placeret så korrekt som muligt og matcher hvalpekøbere og deres individuelle forventninger og behov. Dette kriterium går forud for købers frihed til at vælge. 

Formalia

Der er nogle juridisk aspekter, der må tages hensyn til ved køb/salg af hund. Der findes ikke nogen særskilt lov om køb af hunde eller dyr. I lovgivningsmæssig forstand betragtes det som køb af en vare og erhvervsmæssigt, hvor det er købelovens bestemmelser som er gældende. 

Købelovens bestemmelser er ufravigelige. Der er aftalefrihed i det omfang det ikke strider imod loven og dens bestemmelser. Der indgås aftale med udgangspunkt i den af Dansk Kennel Klub's udfærdiget købsaftale.

De almindelige vilkår er at:

 • Alle hunde sælges som familehunde, uanset hvilke egenskaber og udstillingspotentiale hunden måtte have.
 • Ved salg til udlandet vil aftalen have aftaleklausul vedhæftet om dansk lov og Dansk Kennel Klub's bestemmelser er gældende.
 • Der betales kontant ved overdragelse/overlevering. Betales der med bankoverførsel, skal beløbet være opdrætter i hænde på overleveringstidspunktet. Aftale om kreditsalg kan ikke indgås. 
 • Overlevering sker på opdrætterens bopæl. Såfremt hunden i særlige tilfælde transporteres andet sted, udfærdiges der aftale om risikoovergang, hvor risikoen ligger hos køber på det tidspunkt hunden har forladt opdrætterens bopæl. Betaling skal være opdrætter i hænde inden afrejse.
 • Hvis en hund har kendte fejl, sælges hunden til reduceret pris, hvor fejlen indgår i aftalen og synliggjort igennem købsaftalen.
 • Der kan være omstændigheder eller forhold, hvor aftaler indgås med særlige vilkår. Dette betragtes som en part til part aftale i lovens forstand, medmindre der indgår et medejerskabsforhold i aftalen. Sådanne aftaler afspejles normalt i reduceret pris for køber afhængig af art af aftale.   
 • Normalt vil der ved reservation af hvalp blive udfærdiget en aftale og der forudbetales halvdelen af den endelige pris. En "interesseret tilkendegivelse" er ikke en reservation. Når aftale og betaling er gennemført, er aftalen bindende for begge parter uden fortrydelsesret. Juridisk er det kun lovens bestemmelser om bristede forudsætninger som kan gøres gældende, der normalt kræver væsentlige forudsætninger. Vi har naturligvis ingen interesse i at overlevere en hvalp imod købers vilje, hvorom der må findes en fornuftig løsning for begge parter. For os handler det om at hvalpens tarv går forud for alt andet.

I tilfæde af tvister forsøges der at opnå enighed imellem parterne i god ro og orden. Kan det ikke lade sig gøre, kan tvister indbringes for Dansk Kennel Klub's klagenævn.

Samvær

Vi vil forsøge at samle hvalpekøbere og hvalpekuldet sammen i hyggelige omgivelser og såfremt der er stemning for det. Hundene vil her have mulighed for at møde sine kuldsøskende og hvalpens mor. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer. Vi får samtidig mulighed for at se hundenes udvikling.

Råd og vejledning

Vi stiller os til rådighed for gratis råd og vejledning vedr. hundene. Er der interesse for at udstille sin hund eller andet, kan der aftales hjælp til ringtræning, soignering eller hvad der måtte være. Vi har en stor interesse i at følge vore hvalpekuld og håber vore hvalpekøbere vil holde os orienteret. 

Medfølger hvalpen

 • Hvalpepakke med bl.a. foder som den er van til, dækkende den første tid.
 • Dansk Kennel Klub DKK stambog, samt den lovgivningsmæssige registrering i Dansk Hunderegister.
 • EU-pass, hvor hunden er vaccineret den første gang, sundheds kontrolleret og ormekure iht. dyrlægens anbefalinger.
 • Hvalpen er chip-mærket.

Voksne hunde

Ved salg af en voksen hund gælder i hovedtræk samme regler inden for relevante punkter.