Hundes lømmelalder. 

I forsøget på at forstå en hund er det en god ide at tænke tilbage på oprindelsen. Hunde nedstammer fra ulven og er flokdyr. Floklivet har store fordele bl.a. igennem samarbejde nemmere kan nedlægge byttet, trygheden i flokken. Ulemperne er at det kan være svært at leve så tæt sammen i samme territorium, spise den samme mad og samtidig være konkurrenter mm. Det kræver nogle særlige evner. De bedste flokdyr er dem som er gode til at kommunikere, samarbejde og løse konflikter på en fredelig måde. Flokdyr er afhængige af hinanden.

I naturen udvandre nogle hanner og tæver fra deres flok for at danne ny flok. De finder et egnet sted med gode fødemuligheder, parrer sig, får hvalpe og bygger den nye flok. Forlade sin flok for at finde ny partner og danne ny flok, kræver en masse mod, ved at stå alene uden flok og sårbare indtil den nye stærke flok er dannet. Denne udvandring sker som regel i 1-2 års alderen. Inden da skal de være beredt og moden til at kunne forlade flokken.

Lømmelalderen kunne ses i sammenhæng med disse instinktive drifter, ved at unghunde i 6-9 måneders alderen (forstadiet) og ved 12-20 måneders alderen, skal være i stand til at kunne forlade flokken ved at slække tilknytningen til flokken.

I 6-9 måneders alderen tager hvalpene mere på udflugt for at undersøge omgivelserne, tilfredsstille nysgerrighed og lære at blive bange for lyde, genstande og bange for noget af det, den ikke tidligere har været bange for (Spøgelsesalderen). Det er alt sammen et led i en instinktiv udvandringsproces.

I 12-20 måneders alderen er den periode hvor de reelt ville forlade flokken og aldrig komme tilbage. Det opleves ofte ved at hunden bliver døv og hører ikke efter når man kalder, som den plejer. Hunden kan også blive mere nervøs eller nervøst aggressiv i værste fald. Hunden har ikke glemt indkald og de andre øvelser hunden har lært.

Det er min overbevisning at den del af udviklingsfasen kræver særlig tryghed, omsorg og det sociale selv om hunden er irriterende. Prøv at forstå hunden selv om den er irriterende og tænk på at hunden er ude af balance med sig selv. Stop evt. om nødvendigt med at gå til træning hvor der stilles store krav og kun koncentrer sig om omsorg og trygheden. Skæld ud, konfrontationer og lignende adfærd forstærker bare lysten til at forlade flokken og forværrer perioden. Overbevis hunden om at den flok hunden er i, er den bedste trygge flok i hele verdenen og de tåbelige tanker om udvandring er meget dumme tanker. Husk ikke alle ulve udvandrer og danner ny flok, men forbliver i flokken.

Tænk på Abraham Maslows behov pyramiden i relation til hunde og sikre mangelbehov først og fremmest bliver opfyldt. Selv om det er hunde, mener vi godt disse psykologiske antagelser kan bruges i relation til hunde i vid udstrækning. 

  1. Fysisk behov (mad, drikke, søvn, hvile, varme),
  2. Tryghedsbehov (føle sikkerhed, stabilitet, frihed fra frygt og smerte),
  3. Sociale behov (tilhøre en gruppe, få accept, i kontakt, være elsket),
  4. Agelses behov (status i flokken, få ros, have selvtillid),
  5. Selvrealiserings behov (udvikle sig, få udfordringer, bruge evnerne)

hvor de 3 første er mangelbehov og de vigtigste prioriteret fra 1, således fysisk behov er opfyldt inden tryghedsbehov indtræder og tryghedsbehovet være mættet inden de sociale behov indtræder. De 2 sidst nævnte er vækstbehovene (umættelige behov) og kan nedtones indtil mangel behovene bliver opfyldt, idet mangelbehovene skal være mættet inden (vækstbehov) agelses- og selvrealiseringsbehov indtræder.

Løsningen er først og fremmest at sikre mangelbehovene som fysisk, tryghed og sociale behov bliver dækket og evt. undlad at stille for store krav (selvrealiseringsbehov) så koncentrationen ligger på de 4 første behov. Når hunden har fundet sig selv og sin plads i flokken, kommer den tilbage med fuld styrke. Hundene og lømmelalder kan være meget forskellige. Nogle meget kraftig og andre kun lidt. Tidspunktet kan også være forskellige. Døve ører plejer at være et sikkert tegn.

Collie hunde har ikke til vane at give særlig store udslag i lømmelalderen, men øget usikkerhed, større tendens til nervøse udslag og lidt dårligere hørelse er ikke usædvanligt. Jo, højere hunden ligger på pyramidskalaen giver anledning til at hæmme udvandringstrangen og dermed mindsker lømmelalder effekten.