Socialisering.

Socialisering går i sin enkelthed ud på at hunden skal ud at se og prøve alt muligt. Alle oplevelser skal helst ende med positive oplevelser, så hunden får på baggrund af disse positive oplevelser får oparbejdet en normaliseret robusthed. Oplevelserne lagres i hundens hukommelse og bidrager til en indre positiv motivationstilstand. Se også under adfærd. Samtidig med socialisering af hunden, skal man sikre at hundens mættede behov er opfyldt, som styrker succesraten.

I særdeleshed er det vigtigt at hunden oplever andre hunde igennem leg og forskellige mennesker i forskellige situationer. Det skal her nævnes at hunde er mere specifikke i deres opfattelse end mennekser. Derfor skal hunden ikke kun se et menneske, men forskellige typer af mennesker, som ældre mennesker, yngre mennesker, mænd med skæg og mænd uden skæg. Det er også vigtigt at hundene hovedsageligt møder imødekommende og venlige mennesker. Fornemmer man uvenlige hunde mennesker, bør man undgå dem. Alle forskelligartede objekter og hændelser, bidrager til et øget lager af positiv motivation. Vær opmærksom på at oplevelse med en aggressiv hund, kan være skadelig og bør undgås. Kender man ikke den anden hund, bør man sikre sig tryghed ved f.eks. at spørge hundeejeren om det er en fredelig hund inden de mødes. Med andre ord søg efter en masse positive oplevelser, som forstærker hundens selvtillid.

Møder man noget hunden reager negativt på ved at udvise frygt, angst eller lign. må man forsøge at aflede opmærksomheden med det allerede indøvede kontakt til hunden eller aflede ved at vise/give en godbid. Viser angsten sig voldsomt, må man om nødvendigt trække væk fra det hunden er bange for og igennem afledningsmanøvre langsomt komme tættere på det hunden viser angst for, så hunden langsomt tilvænnes. Gå aldrig for hurtigt frem, men sikre at hunden kan følge med og føler sig rimelig sikker. 

Forveksel ikke socialisering med prægning som har en meget begrænset tidsmæssig periode og omfatter de meget tidlige tilvænningsprocesser i hvalpens liv. Prægningen skal være sikret af opdrætteren, som danner basis for hvalpens vellykkede socialiseringsproces.